Select Page
Landgoed Valkenstijn is een groene oase van bijna 10 hectare in het centrum van Assen-Oost. Het landgoed heeft oude bomen, lanen, houtwallen en grote weides. Het is de kern van een ooit groter landgoed, Vredeveld geheten, dat rond 1650 werd gesticht.

Landgoed Valkenstijn, het groene hart van Assen-Oost, wordt door veel wijkbewoners graag bezocht. Behalve het plezier van pumptrack, dierenweide, hondenspeelplaats en kindertuin, genieten ook veel mensen van de natuur in de grote “voortuin van Assen-Oost”.

Landgoed Valkenstijn, het groene hart van Assen-Oost, heeft voor velen in onze wijk meerwaarde. Veel buurtbewoners beleven er plezier aan. Behalve het plezier van pumptrack, dierenweide, hondenspeelplaats en kindertuin, genieten ook veel mensen van de natuur in de grote “voortuin van Assen-Oost”. Er zijn altijd wel wandelaars met of zonder hond op het landgoed. Onlangs was er nog een spontaan zang en gitaar concert, er passeren vaak hardlopers, er zijn regelmatig groepen schoolkinderen om buiten te zijn en we zien ook fitness beoefenaars op het landgoed. Kortom, er zijn veel gebruikers van ons landgoed en Valkenstijn voorziet duidelijk in een behoefte.

Om alle mensen te kunnen laten blijven genieten van Valkenstijn moet het landgoed onderhouden worden. Het blijft immers niet vanzelf zo mooi als het nu is. Enige tijd geleden werd Valkenstijn nog als onveilig en als wildernis ervaren. Gelukkig is dat nu anders. Het gras wordt gemaaid, de paden worden onderhouden, er zijn bankjes en prullenmanden die geleegd worden, bomen worden gesnoeid, opslag wordt verwijderd en er wordt voor nieuwe aanplant gezorgd. Dat alles gaat niet vanzelf.

Het landgoed wordt nu onderhouden door de gemeente, door medewerkers van Cosis en door vrijwilligers uit de buurt. De gemeente zorgt voor datgene waar zware machines voor nodig zijn, Cosis maait voornamelijk het gras in de boomgaarden en de vrijwilligers doen al het andere. De verdeling van werkzaamheden gebeurt in goed overleg. De vrijwilligers doen dit al een tiental jaren. Het is begonnen als burgerinitiatief en is uitgegroeid tot burgerparticipatie. Er is een stichting “Landgoed Valkenstijn” opgericht en de werkzaamheden worden uitgevoerd door de “groengroep”, die twee keer per maand aan het werk gaan. We verzamelen bij de Dierenweide, daar waar ook al onze gereedschappen staan opgeslagen. We hebben er plezier in om dan met elkaar aan de slag te gaan. We doen niet zo maar wat, maar er ligt een beleidswerkplan aan ten grondslag dat is opgesteld door Landschapsbeheer Drenthe. Hierin nemen de structuur van het landgoed en de biodiversiteit een belangrijke plaats in.

De doel van de stichting is “de cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarde van het landgoed te behouden en te versterken”. Dit betekent dat behalve het onderhoud ook de ontwikkeling van het landgoed aan de orde komt. Deze ontwikkeling is in de afgelopen jaren gerealiseerd door het landgoed te voorzien van een duiventil, een landschappelijk kunstwerk, een monumentaal hek en herstel van het “koetsenrondje” bij de “huisplaats”. De stichting heeft een website, communiceert via facebook en publiceert jaarlijks een jaarverslag

Doel

Het doel van de stichting is “de cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarde van het landgoed te behouden en te versterken”. Dit betekent dat, behalve het onderhoud, ook de ontwikkeling van het landgoed aandacht heeft. Deze ontwikkeling is in de afgelopen jaren onder andere gerealiseerd door het landgoed te voorzien van een duiventil, een landschappelijk kunstwerk, een monumentaal hek en herstel van het “koetsenrondje” bij de “huisplaats”. De stichting heeft een website, communiceert via facebook en publiceert jaarlijks een jaarverslag

Wat doen we allemaal

Beheerplan

Begin jaren ’90 van de vorige eeuw heeft de gemeente Assen het landgoed Valkenstijn verworven. Het landgoed verkeerde toen in een behoorlijk verwaarloosde staat. In het kader van een werklozenproject heeft de gemeente het landgoed een grote opknapbeurt gegeven, de toegankelijkheid vergroot en is er een kinderboerderij gekomen. In 2010 is een groep bewoners begonnen om het landgoed en vooral de plek waar het landhuis stond verder op te knappen. Nu is het landgoed onder beheer van de stichting Landgoed Valkenstijn. Bestuurders bestaan uit vrijwillige bewoners uit de buurt die samen met vele andere bewoners uit de buurt het onderhoud doen van het landgoed.

Dit gebeurt in goede samenspraak met de gemeente Assen, die eigenaar van de grond is en de stichting gedeeltelijk ondersteunt. Daarnaast werkt de stichting nauw samen met de dierenweide Assen-Oost, de hondenspeelplaats, Landschapsbeheer Drenthe en Promens Care. Op een landgoed blijft constant sprake van onderhoud en beheer, zoals opslag verwijderen, maaien en de paden en grachten onderhouden. Er wordt gewerkt vanuit een beheerplan dat in 2010 met een schetstekening is vastgesteld. Echter er is behoefte aan een helder omschreven beheervisie voor het landgoed, eenduidig in beeld brengen waar het beheer voor de komende periode precies uit zal bestaan. Het beheerplan is daarmee vooral een communicatie document. Hiervoor is Landschapsbeheer Drenthe benaderd om de stichting te adviseren

Beheerplan

Klik hier om het beheerplan te downloaden

Onderhoud

Het onderhoud en beheer van landgoed Valkenstijn wordt uitgevoerd in samenspraak tussen de eigenaar (gemeente Assen) en de “Stichting Landgoed Valkenstijn” uit Assen. Tussen eigenaar en de stichting van vrijwilligers is regelmatig overleg over de te verrichten werkzaamheden op het landgoed.

De vrijwilligers krijgen daarbij alle ruimte om hun wensen kenbaar te maken en daar waar mogelijk worden die gerealiseerd. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie in Assen Oost. De werkzaamheden en activiteiten van de vrijwilligers zijn georganiseerd middels een stichting met een bestuur en een groenploeg. Iedereen die belangstelling heeft kan vrijwilliger worden van de groenploeg.

Het werk bestaat voornamelijk uit knippen, snoeien en maaien en iedereen werkt daarbij naar eigen vermogen. De stichting beschikt zelf over het nodige gereedschap. We houden een koffiepauze in die twee uur van ongeveer een half uur. Dan is er even tijd om te rusten en met elkaar te spreken over van alles en nog wat. We vinden namelijk het sociale contact ook belangrijk.

Hebt u belangstelling? Meldt u aan via een e-mail te sturen naar info@landgoedvalkenstijn.nl of kom eens langs tijdens de werkzaamheden. Dan wordt u opgenomen in de mailinglijst van de groenploeg van Valkenstijn. U bent van harte welkom op de eerste of derde vrijdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur met als startpunt de Dierenweide Assen Oost op de hoek van de Vredeveldseweg en Adelaarsweg.

Ook meehelpen met de groengroep?

 

Meldt u aan via een e-mail te sturen naar info@landgoedvalkenstijn.nl of kom eens langs tijdens de werkzaamheden. Dan wordt u opgenomen in de mailinglijst van de groenploeg van Valkenstijn. U bent van harte welkom op de eerste of derde vrijdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur met als startpunt de Dierenweide Assen Oost op de hoek van de Vredeveldseweg en Adelaarsweg.

Wandelaars

Er zijn altijd wel wandelaars (met of zonder hond) op het landgoed. Er zijn hardlopers, schoolkinderen, sportgroepen en spontane samenkomsten met of zonder muziek. Kortom, er zijn veel gebruikers van ons landgoed en Valkenstijn!

Wat is er nog meer te beleven?

Naast het prachtige landgoed is er nog meer te beleven op het landgoed. Zo is er een dierenweide, pumptrack, moestuinen en een buurschuur (nieuw!). Kom vooral eens kijken en geniet wat het landgoed te bieden heeft.

Activiteiten

We organiseren ook veel leuke activiteiten zoals het midwinter moment. Bekijken of er wat te doen is de komende tijd? Houd dan onze agenda en sociale media kanalen in de gaten.

Agenda
Eerste en derde vrijdag van de maand Groengroep van 10.00 uur tot 12.00 uur met als startpunt de Dierenweide Assen Oost op de hoek van de Vredeveldseweg en Adelaarsweg.

Vrijwilligers verzorgen het landgoed met de grootste zorg

Het landgoed kent een rijke historie

Landgoed Valkenstijn is een groene oase van bijna 10 hectare in het centrum van Assen-Oost met oude bomen, lanen, houtwallen en grote weides. Het is de kern van een ooit groter landgoed, Vredeveld geheten, dat rond 1650 werd gesticht.

 

Ligt op een landgoed in Assen de geheime dochter van Lodewijk Napoleon begraven? Lodewijk was de broer van veel beroemdere keizer Napoleon. Onder lichte dwang werd Lodewijk aangesteld als koning van Holland, in 1806. Er doen talloze verhalen de ronde over zijn buitenechtelijke verhoudingen. Uit één van die affaires zou een kind zijn voortgekomen dat haar leven doorbracht nabij Assen. Wat klopt er van dat verhaal? En op welke manier is het verbonden met Assen? Pascal gaat op onderzoek in de stad die op Lodewijk Napoleon een magische aantrekkingskracht had.

Meer weten over de historie van Valkenstijn? Luister hier naar de podcast Verborgen verhalen.

Sociale media

We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram

Rekeningnummer

Ons rekeningnummer:
NL08 ABNA 0540 3561 82

Downloads